Zarejestruj

Najczęstsze przyczyny rozwodów

Próba identyfikacji i wyodrębnienia najważniejszych i najczęstszych przyczyn rozwodów nie jest zadaniem łatwym. Na podjęcie decyzji o rozwodzie wpływ wywierają różne czynniki, mające swoje źródło bezpośrednio w osobach zaangażowanych z związek małżeński, jak i w ich bliższym oraz dalszym otoczeniu.

Na podstawie badań naukowych oraz analizy literatury fachowej należy stwierdzić, że do najczęstszych przyczyn rozwodów należą wymienione poniżej czynniki.

Rozwodzimy się częściej niż nasi rodzice, gdyż jest to obecnie łatwiejsze.

Odwaga odejścia od partnera dzięki własnej niezależności finansowej.

Kryzys w związku często jest powodem pochopnej decyzji o rozwodzie.

Nierealistyczne wyobrażenia o małżeństwie i łatwość zamiany partnera na inny „lepszy model.”

Odmienne oczekiwania partnerów od siebie nawzajem w małżeństwie.

Zdrada, alkohol, przemoc.

Rywalizacja między partnerami jest często powodem nie nadążania jednego partnera za drugim i w konsekwencji rozstania.

Rozstanie z powodu wyjazdu małżonka do pracy za granicę co zaowocowało rozpadem więzi.